Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej

Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej już za nami.

To nasz kolejny projekt skierowany dla mieszkańców Dzielnicy Wola. Celem było również promowanie aktywności ruchowej u dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Zajęcia odbywały się każdorazowo na świeżym powietrzu na boisku trawiastym przy Zespole Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21.

Dobra organizacja zajęć, wysoki poziom sportowy, dobra zabawa i możliwość udziału mieszkańców okolicznych osiedli z dzielnicy Wola pozwoliły na integrację mieszkańców i wzmacnianie więzi rodzinnych oraz społecznych. Plenerowe zajęcia z piłki nożnej to świetna oferta na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Nasze stowarzyszenie planuje kontynuację zajęć otwartych dla mieszkańców dzielnicy Wola.

Projekt Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej był finansowany przez Dzielnicę Wola.

Add a Comment

You must be logged in to post a comment